Hepatit Kitleri

Real-Time PCR Kitleri

Dünya genelinde 2 milyar insanın (dünya nüfusunun yaklaşık 1/3’ünün) hepatit B ile enfekte olduğu ve bu kişilerin 400 milyonunda enfeksiyonun kronik hepatit B hastalığına dönüştüğü bilinmektedir. Her yıl yaklaşık 1 milyon insan hepatit B ve onun neden olduğu sorunlar nedeni ile yaşamını yitirmektedir. Ülkemizde bugün her 3 kişiden yaklaşık 1’i hepatit B virüsü ile karşılaşmıştır. Yine her 10 kişiden 1’i hepatit B virüsünü taşımakta ve bulaştırmaktadır. Dünya üzerinde yaklaşık 180 milyon kişinin (dünya nüfusunun yaklaşık %3’ü) hepatit C enfeksiyonu taşıdığı tahmin edilmektedir. Enfekte olan kişilerin büyük çoğunluğu (%70-90) kronik enfeksiyon geliştirir. Kronik enfeksiyon asemptomatik olabilse de, hastaların %20-50’sinde siroz ya da karaciğer kanserine yol açmaktadır. Uygulanan terapilere bağlı olarak tedavi, kişilerde %10-50 arasında etkili olabilmektedir.

Başlıca Özellikler

Her Reaksiyon İçin İnternal Kontrol

Esnek Paketleme

Çeşitli Sistemlerle Uyumluluk

Uzman Desteği

İş Akışı

Teknik Özellikler

Örnek Tipleri Serum ve Plazma
Raf Ömrü 18 Ay
Kanallar FAM, HEX/VIC, Cy5
Nakliye / Depolama -90, -20°C / -20°C

Hepatit Kitleri

İlgili Cihazlar