Faaliyet Alanları

Anatolia Geneworks, moleküler biyoloji alanında klasik Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), Gerçek-Zamanlı (Real-Time) PCR ve DNA dizileme gibi tekniklerin diyagnostik veya araştırma amaçlı kullanımını sağlayan kitler, cihazlar ve yazılımlar geliştirmekte ve bu yolla yüksek kaliteli, uygun maliyetli, kullanıcı dostu sistemler oluşturmakla ilgilenmektedir.

Ar-Ge firması kimliğini hep ön planda tutan Anatolia, hedeflediği yüksek kaliteli sistemleri, hem kendi ürettiği kitler, hem özel OEM anlaşmalarla ürettirdiği cihazlar, hem de bu cihazlar üzerinde gerçekleştirdiği entegrasyon çalışmalarıyla oluşturur.

Kendi olanaklarıyla sürdürdüğü Ar-Ge faaliyetlerinin yanında, yürüttüğü TÜBİTAK destekli projeler ve üniversitelerle yapılan ortak çalışmalarla da proje idaresi konusunda yüksek deneyim sahibi olan Anatolia Geneworks, iş birliklerine açık bir iş modeli sürdürmektedir.

Üretim standartlarının hep en üst düzeyde tutulmasının ve kalite yönetimi prosedürlerinin sürekli uygulanmasının getirdiği, neyi nasıl yapacağını bilme becerisini, Ar-Ge projelerinin çıktılarının hayata geçirilerek ticarileştirilmesinde kullanmak, ürünlerin yurt içi ve yurt dışındaki bayiler aracılığıyla son kullanıcılara ulaşmasını sağlamak da Anatolia’nın önemli faaliyetlerindendir.