İnsan Kaynakları Politikamız

Anatolia Geneworks İnsan Kaynakları politikası, “Değer verilen insan işe değer katar…” yaklaşımıyla şekillendirilmiştir.

Anatolia’nın içinde insan barındıran her unsura yaklaşımı öncelikle saygıdan geçer. Ekibiyle, hedef kitlesi ve tüm paydaşlarıyla saygıya dayalı, sürdürülebilir, kalıcı ilişkiler kurmayı önemser. İnsan sağlığına katkıda bulunan yüksek kalitede ürünlerinin odağında da hep insan vardır.

Anatolia Geneworks’de insan kaynaklarına bakışın özünde insana duyulan saygı ve emeğe verilen değer bulunur. Çalışanlarla ilgili işe alım, değerlendirme ve eğitim faaliyetleri bu temel kavramlar çerçevesinde özenle yürütülür. Ürün ve çalışma ortamı kalitesini artırmak için çalışanların öğrenim ve yeteneklerine, Anatolia kültüründe aldıkları yeni eğitimler ve deneyimler eklenerek yetkinliklerinin artırılması ve kendilerini sürekli geliştirmeleri hedeflenir.

Anatolia Geneworks’ün insan kaynakları politikası çalışanlar için mutlu, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve ekip sürekliliğini sağlamaktır.

Kaliteli ürünlerin mutlu insanlar tarafından üretilebileceğine inanan Anatolia yönetimi, yasalara ve etik kurallara uyan, saygın bir şirket olarak, ayrımcılık yapmaz ve insan kaynakları uygulamalarında da fırsat eşitliğine ve adalete önem verir.

Anatolia Geneworks yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın şartlarına uygun biçimde faaliyetlerini sürdürerek, sürekli iyileşmeyi sağlamayı, tehlikelerin tanımlanarak risklerin belirlenmesi ve risk yönetiminin yapılarak gerekli kontrol ve önlemlerin alınmasını, İSG ve risk yönetimiyle ilgili gerekli eğitimlerin sürekli olarak verilmesini ve çalışanları, taşeronları ve ziyaretçileri için güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturup sürdürmeyi taahhüt eder.