HLA-B

Real-Time PCR Kitleri

IVD CE

İnsan lökosit antijeni olan HLAB27, ankilozan spondilitin (AS) ve AS ile ilişkili spondilartropatinin teşhisinde klinik önem taşımaktadır. HLAB27, hastalığın patogenezinde önemli bir rol oynamaktadır ve birçok alt tipi bulunmaktadır. Hastalığın prevalansı etnik gruplar arasında farklılık göstermektedir.

Ankilozan spondilit teşhisinde öncelikle HLAB27nin tespiti yapılmaktadır. Hastada HLAB27 aleli bulunmuyorsa ankilozan spondilit olasılığı bulunmamaktadır. HLAB27 mikrositotoksisite gibi serolojik tekniklerle, flow sitometri yöntemiyle teşhis edilebilir. Ancak bu testler için hücreler canlı olmalı ve HLAB27’yi sentezlemelidir. Yine de HLAB27’nin maskelenmesi ya da baskılanması sonucu yanlış negatif sonuçlar ortaya çıkabilir. Ayrıca HLA- B27 ve B7 antijenleri arasında çapraz reaksiyon sonucu spesifisite kaybı da görülmektedir.  Bu nedenle HLAB27’nin tespitinde en hassas ve en spesifik testler, Real-Time PCR tekniği gibi moleküler tabanlı testlerdir.

Başlıca Özellikler

Esnek Paketleme

Çeşitli Sistemlerle Uyumluluk

Uzman Desteği

İş Akışı

Teknik Özellikler

Termal Protokol Tüm parametreler için tek termal protokol
Örnek Tipleri Tam kan ve kan kültürü
Raf Ömrü 18 Ay
Kanallar FAM, HEX, Cy5
Nakliye / Depolama -90, -20°C / -20°C

HLA-B Kitleri

İlgili Cihazlar