Menenjit Yazı Dizisi 3:
Viral Kaynaklı Menenjit

Beyinde enfeksiyona yol açarak, fiziksel ve bilişsel faaliyetleri kötü yönde etkileyen menenjit hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme yazı dizimizin bu bölümünde viral menenjiti ele alıyoruz.

Viral Menenjit

Virüslerin yol açtığı menenjit, en yaygın menenjit türü olmasına rağmen, klinik seyri bakteriyel menenjite göre daha hafiftir. Sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip kişiler, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadan hastalıktan kurtulabilir. Fakat hastalığın bulaş riski sebebiyle temkinli olmanın ve bir doktora görünmenin yararlı olacağı bilinmektedir.

Enfeksiyonları menenjite dönüşebilen başlıca virüsler ise; kabakulak virüsü, kızamık virüsü, Epstein-Barr, herpes simplex ve suçiçeği virüsleri dahil olmak üzere herpes virüsleri, influenza virüsü ve Batı Nil virüsü olarak sıralanabilir.

Kimler Risk Altında?

Bağışıklık hastalıkları olmayan, normal bir bağışıklığa sahip kişilerde yukarda sayılan virüslerin menenjite sebep olması beklenmez. Ancak bu virüsler, kemoterapi ve kemik iliği nakli gibi bağışıklığı baskılayan tedavileri gören kimseler, 5 yaş altı çocuklar ve özellikle 1 ayın altında bebeklerde menenjit geliştirebilir.

Viral menenjitin yayılabilmesi için, hasta kişiyle yakın temas gerekir. Risk altında olmayan kişilerde, yakın temasla dahi menenjit gelişmesi riski düşüktür. Hastalığın semptomları, bakteriyel menenjit ile benzerlik gösterir. Bu sebeple, hastalık tanısı için semptomlar yeterli olmaz. Bakteriyel enfeksiyondan farklı olarak virüsler kültürde büyümedikleri için, daha yenilikçi tanı araçlarına ihtiyaç duyulur.

Viral Menenjit Nasıl Anlaşılır?

Menenjiti işaret eden semptomlar var ise sağlık profesyonelleri menenjit tanısını doğrulamak amacıyla birtakım testler isteyebilir. Bu test yöntemlerinden biri de virüsleri DNA ve RNA varlığından saptamaya olanak sağlayan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemidir. Menenjit teşhisinde önemli bir kriter beyin-omurilik sıvısında (BOS) patojen bulunmasıdır. PCR yöntemi, çok düşük miktarda örnekten çalışabilir. Bu sayede, kişinin yaşamı için değerli olduğundan omurilikten az miktarda çekilebilen BOS numunesinde menenjite sebep olan viral patojenleri tarayabilir. Real-Time PCR testi, enjeksiyona sebep olan virüs türünü ve hatta miktarını yüksek doğrulukla belirleyebilir. Doğru teşhis konulduktan sonra kişi uygun antiviral tedavisine başlayabilir. Antibiyotiklerin, viral hastalıklarda etkisiz olduğu kişilerin unutmaması gereken, gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek için önemli bir bilgidir.

 

Kaynaklar:

https://www.who.int/health-topics/meningitis

https://www.cdc.gov/meningitis/index.html

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/menenjit/menenjit-liste/menejit.html

https://academic.oup.com/bmb/article/75-76/1/1/333333

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/meningitis#treatment-for-viral-meningitis

İlgili Kitler

En Son Haberler