Klamidya Trakomatis

Etkenler

Klamidya trakomatis, Klamidya cinsinin başlıca türlerinden (Klamidya pnömoni ve Klamidya psittaki) olan bir patojendir. Bu bakteri cinsel yolla bulaşan Klamidyoz hastalığına ve trahom’a (göz çevresi rahatsızlığı-arpacık) neden olur. Klamidya trakomatisin A, B, Ba ve C genotipleri trahom’a neden olurken, LGV-I, -II, –III genotipleri lenfogranuloma’ya ve D, K genotipleri göz ve genital bölge hastalıklarına sebebiyet verir. Klamidya trakomatis genomu 1,042,519 baz çifti uzunluğundadır ve tahmin edilen 894 tane protein kodlayan bölgesi bulunmaktadır. (1, 2)

Epidemiyoloji

Amerika Birleşik Devletleri istatistiklerine göre her yıl yaklaşık 3 milyon vaka ile Klamidyoz en sık rastlanan cinsel yolla bulaşan hastalıklardan biridir. Bununla beraber Klamidya trakomatis nedeniyle 250.000 ile 500.000 arası vakada pelvik iltihabi hastalık (PID) ve 250.000 vakada epididimit görülmektedir. Ayrıca Klamidya ile enfekte olan kişilerde HIV bulaşma riski artmaktadır. Klamidya genelikle teşhis edilmez ve sessiz seyreder ya da yetersiz tedavi uygulanır. Bu nedenle de enfeksiyon iç genital organlara taşınarak, kısırlığa, dış gebeliğe ve kronik pelvik ağrısına neden olabilir. (1, 3)

Bulaşma Yolları

Klamidya trakomatis enfeksiyonu korunmasız vajinal, anal ve ya oral seksle bulaşabilir. Ayrıca normal doğumda enfekte olmuş anneden bebeğe bulaşabilir. Bunun yanısıra, kişilerde çok eşlilik de enfeksiyonun bulaşma riskini arttırmaktadır. (3, 4)

Tanı

Klamidya trakomatis tanısı için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan başlıcaları; ELISA testi, floresan monoklonal antikor testi (majör dış membran proteinini ve lipopolisakkaritleri-LPS tespit eder), hızlı testler ( klamidyal LPS’ e yönelik antikorlar kullanılır), lökosit esteraz testleri ve DNA probları kullanılır. Bu metodlarla beraber enfeksiyonu tespit etmek için PCR ve Gerçek Zamanlı PCR tekniklerini de kapsayan nükleik asit amplifikasyon testleri (NAAT) de kullanılmaktadır. Nükleik asit amplifikasyon testleri diğer metodlarla karşılaştırıldığında daha hassas, güvenilir ve hızlı sonuçlar verir. (1, 2, 5)KAYNAKLAR

1) Current Methods of Laboratory Diagnosis of Chlamydia trachomatis Infections, Black C.M., Clin Microbiol Rev. 1997 Jan ;10 (1):160-84 C M Black
2) Screening Tests To Detect Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Infections, Johnson R.E., Newhall W.J., Papp J.R., Knapp J.S., Black C.M., Gift T.L., Steece R., Markowitz L.E., Devine O.J., Walsh C.M., Wang S., Gunter D.C., Irwin K.L., DeLisle S., Berman S.M., MMWR, Recommendations and Reports, 2002, 51(RR15);1-27
3) Rapid Detection of Chlamydia trachomatis and Typing of the Lymphogranuloma venereum associated L-Serovars by TaqMan PCR, Schaeffer A., Henrich B., BMC Infectious Diseases, 2008, 8:56
4) Chlamydia trachomatis ompA Variants in Trachoma: What Do They Tell Us?, Andreasen AA, Burton MJ, Holland MJ, Polley S, Faal N, 2008, PLoS Negl Trop Dis 2(9): e306.
5) Development of Real-Time PCR Assays for Genotyping of Chlamydia trachomatis, Jalal H., Stephen H., Alexander S., Carne C., Sonnex C., Journal of Clinical Microbiology, Aug. 2007, p. 2649–2653

 

Hastalıkla Uygun Tanı Kitleri

 

Bosphore C.trachomatis Detection Kit v1

 

Quantiphore C.trachomatis Detection Kit v1