BK ve JC Polyomavirüsleri (BKV, JCV)

Etkenler

BK ve JC polyomavirüsleri (BKV, JCV) Papovavirüs ailesi içerisinde sınıflandırılmaktadır. 5.2 kbp uzunlukta çift iplikçikli bir DNA genomu ve 40-44 nm çapında kapsit protein kılıflı ikozahedral simetrik bir yapıya sahiptirler. Lipit zarf bulunmamaktadır. Genel nüfusun %90’ında bulunur ve enfeksiyona sebep olabilir. İnsanlarda hemorajik sistit, üreteral stenozis ,zatüre ve hatta birden fazla organ kaybı gibi ağır hastalıklara sebep olurlar. JC virüsünün 7, BK virüsünün ise 4 ana genotipi bulunmaktadır.[1], [2], [3]

Epidemiyoloji

BKV veya JCV primer enfeksiyonlarının çoğu çocukluk zamanında kazanılır. Serolojik çalışmalar erişkinlerin 70%’inden fazlasında BKV veya JCV’ye karşı antikor pozitifliği olduğunu göstermektedir. JCV ve BKV’nin kadınların %5-10’unda hamilelik döneminde tekrar aktif duruma geldiğine dair serolojik kanıtlar bulunmaktadır. [4], [5]

Bulaşma Yolları

Doğal buluşma yolları tam olarak bilinmemekle birlikte, kontamine olmuş gıda ve su ürünleri ile bulaştığı tahmin edilmektedir. Ayrıca diğer potansiyel bulaşma yollarını meni, kan ürünleri ve bilhassa renal allograft olmak üzere organ nakilleri oluşturur. [6]

Tanı

BK ve JC polyomavirüslerin sebep olduğu enfeksiyonların teşhisi ve izlenimi; floresan ve elektron mikroskop yardımıyla histolojik ve sitolojik testler ile yapılmaktadır. Ayrıca polyomavirüslerine karşı oluşturulan antikor tespitine dayalı serolojik yöntemler (hemaglutinasyon inhibisyon testi, ELISA, RIA)  yaygın olarak kullanılır. BK ve JC’nin erken tespiti, oluşacak şiddetli hastalıkların önlenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Kan, idrar ve dışkı örnekleri kullanılarak BKV ve JCV DNA’sının varlığının polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile izlenmesi en güvenilir, hızlı ve hassas yoldur. [7], [8]

Kaynaklar

1) Baron, Samuel. (1996). Medical Microbiology, 4th ed., The University of Texas Medical Branch at Galveston . ISBN 0-9631172-1-1 .

2) Rajpoot DK, Gomez A, Tsang W, Shanberg A: Ureteric and urethral stenosis: a complication of BK virus infection in a pediatric renal transplant patient. Pediatr Transplant 2007, 11(4):433-5

3) Fioriti D, Degener AM, Mischitelli M, Videtta M, Arancio A, Sica S, Sora F, Pietropaolo V: BKV infection and hemorrhagic cystitis after allogeneic bone marrow transplant. Int J Immunopathol Pharmacol 2005, 18(2):309-16

4) Padgett BL, Walker DL: Prevalence of antibodies in human sera against JC virus, an isolate from a case of progressive multifocal leukoencephalopathy. J Infect Dis 1973, 127:467-470

5) Lukasik J, Scott TM, Andryshak D, Farrah SR: Influence of salts on virus adsorption to microporous filters. Appl Environ Microbiol 2000, 66:2914–2920

6) McQuaig SM, Scott TM, Harwood VJ, Farrah SR, Lukasik JO: Detection of human derived fecal pollution in environmental waters using a PCR-based human polyomavirus assay. Appl Environ Microbiol 2006, 72:7567–7574

7) Hogan TF, Padgett BL, Walker DL, Borden EC, McBain JA: Rapid detection and identification of JC virus and BK virus in human urine by using immunofluorescence microscopy. J Clin Microbiol 1980, 11(2):178-83.

8)Hamilton RS, Gravell M, Major EO: Comparison of antibody titers determined by hemagglutination inhibition and enzyme immunoassay for JC virus and BK virus. J Clin Microbiol 2000, 38(1):105-9

İlgili Kitler