Herpes Kitleri

Real-Time PCR Kitleri

IVD CE

Herpes simpleks virüs (HSV) enfeksiyonları dünya genelinde %65-%90’lık bir oranla en sık karşılaşılan viral enfeksiyonlardır. Avrupa genelinde HSV-1 ve HSV-2’nin karşılaşılma sıklığı değişmektedir.

HSV; öpüşme, cinsel ilişki, aynı havluyu kullanma gibi temas doğrultusunda bulaşmaktadır. HSV-1 genellikle oral yolla bulaşırken, HSV-2 başlıca cinsel yolla bulaşmaktadır. Fakat her ikisi de doğum sırasında anneden geçebilmektedir.  Enfeksiyonun kontamine olmuş salgılar ile temas sonucunda bağışıklığı olmayan bireylere bulaşma riski %80’e kadar artabilmektedir. HSV ile enfekte olmuş insanlarda labiyal veya genital lezyonlar oluşabilmesine rağmen, büyük çoğunluğunda fiziksel semptomlar görülmemekte ve tanı konulmamaktadır. Enfeksiyonun farkında olunmaması HSV bulaşma riskini artırmaktadır.

HSV tanısında fiziksel muayene ve laboratuvar testleri olmak üzere iki yaklaşım bulunmaktadır. Virüsün lezyon bölgenin gözlemlenmesi ile tespit edilebilmesi pratik açıdan kullanışlı ve kolay bir yöntem olsa da diğer enfeksiyonların herpes gibi gözükmesi kesin tanıyı zorlaştırmakta ve laboratuvar testleri ile doğrulamayı gerektirmektedir. Kültür testleri, antijen tespiti ve antikor tespitine dayanan serolojik testler, HSV Floresan Antikor Testi (HSV FA) rutin olarak kullanılan yaygın tekniklerdir. Kültür testleri lezyon oluşumunu gerektirmektedir. Serolojik testler ise antikor oluşumu için zaman gerektirir. Moleküler yöntemler diğer testlerin engellerini ortadan kaldırmaktadır. Çok küçük miktarda virüsün, sadece 4 saatlik kısa bir süre içerisinde yüksek analitik hassaslık ile saptanabilmesine olanak sağlayan PCR teknolojisi, aynı zamanda genotipik farklılıkların da tespitini mümkün kılmaktadır.

Başlıca Özellikler

Her Reaksiyon İçin İnternal Kontrol

Esnek Paketleme

Çeşitli Sistemlerle Uyumluluk

Uzman Desteği

İş Akışı

Teknik Özellikler

Örnek Tipleri Serum ve Plazma
Raf Ömrü 18 Ay
Kanallar FAM, HEX/VIC, Cy5
Nakliye / Depolama -90, -20°C / -20°C

Herpes Kitleri

İlgili Cihazlar