Otomatik Nükleik Asit İzolasyon

IVD CE

DNA/RNA izolasyonunda temel amaç, nükleik asidin biyolojik örneklerden izole edilmesidir. Bu nedenle nükleik asidin tüm diğer hücre komponentlerinden ayrılıp saflaştırılması gerekir. Bu doğrultuda DNA/RNA izolasyonunun basamakları; hücre membran ve çeperinin parçalanması, nükleaz aktivitesinin inaktif hale getirilmesi, nükleik asidin uygun taşıyıcıya bağlanması, solüsyonun proteinlerden arındırılması, nükleik asitin konsantre edilmesi ve izole edilen DNA’nın uygun olarak depolanması olarak sıralanır.  

İzolasyon 4 adımdan oluşur; lizis (zarlı hücre yapılarının parçalanarak DNA’nın salınması, DNA/RNA’dan proteinlerin ayrılması ve protein denatürasyonu), bağlanma (DNA/RNA’nın bir yüzey üzerine bağlanması), yıkama (tuz, protein, vb. gibi istenmeyen moleküllerin uzaklaştırılması) ve elüsyon (yüzeye bağlı DNA/RNA’nın serbest formda geri kazanılması). 

Anatolia, manyetik boncuklu izolasyon yöntemiyle çalışan farklı otomatik nükleik asit izolasyon sistemleri sunmaktadır. Manyetik izolasyon teknolojisi, manyetik parçacığa bağlı DNA/RNA’nın bir mıknatıs yardımıyla hücre bileşenlerinden ayrılmasına dayanır. Manyetik parçacıkların katı destek olarak kullanıldığı ayırma prosedürü, otomatik sistemlere uyarlanabilen etkili bir yöntemdir. Diğer yöntemlere göre daha hızlı ve basittir ve DNA/RNA izolasyonu kolaylaştırır. Numune lizis solüsyonları ve proteinaz enzimi ile muamele edilir ve DNA/RNA hücre dışına çıkar. Sonra, serbest haldeki DNA/RNA uygun taşıyıcılara (manyetik parçacıklara) bağlanır ve manyetik bir kompleks oluşturur. İstenmeyen kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılması, manyetik kompleksin solüsyonlar ile yıkanmasıyla gerçekleştirilir. Son adımda, DNA/RNA manyetik kompleksten ayrıştırılır ve diğer uygun şartlarda depolanır.

Başlıca Özellikler

Otomatik İzolasyon

Önceden Doldurulmuş Kartuşlar

Teşhis İçin Esnek Çözümler

İş Akışı

Teknik Özellikler

Örnek Tipleri Kan, serum, idrar, balgam, sürüntü, plazma, bronko alveolar lavaj (BAL) sıvısı, beyin omurilik sıvısı (BOS), hücre kültürü dahil olmak üzere vücut sıvıları
Raf Ömrü 18 Ay
Nakliye / Depolama -90°C / -20°C

Otomatik Nükleik Asit İzolasyon Kitleri

İlgili Cihazlar