Mutlu ve Sağlıklı Bir Kadınlar Günü Dileriz!

Anatolia Geneworks olarak, başta sağlık sektörüne ve biyoteknolojiye özverili katkılarda bulunan kadın çalışanlarımız olmak üzere tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.

Tüm cinsiyetler için sağlıkta fırsat eşitliğinin olduğu ve sağlık sorunlarında toplumsal cinsiyet önyargıları konusunda daha bilinçli olan bir dünya diliyoruz.

Bugünü kadın sağlığı sorunları ve sağlıktaki toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri hakkında bilgilenmek için bir fırsat olarak kullanalım.

Kadın Sağlığı Alanındaki Eşitsizlikler

Dünya Ekonomik Forumu ve McKinsey Sağlık Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora göre, kadınlar için tahmin edilen yaşam süresi erkeklere kıyasla daha uzun olmasına rağmen, kadınlar yaşamlarının %25’ini erkeklere kıyasla daha fazla sağlık sorunu yaşayarak geçirmektedir. Bu uçurumun nedenleri, kadınlara birçok hastalık için yetersiz, yanlış ve geç teşhis konulmasıdır.

Danimarka’da yaklaşık 7 milyon kişi üzerinde yapılan bir araştırma, kadınlara yüzlerce sağlık sorunu için erkeklerden ortalama dört yıl daha geç teşhis konulduğunu göstermiştir. Bilim insanları bu sonuçlarda, genetik ve çevrenin de katkısı olmasıyla beraber, en önemli etkinin sağlıkta cinsiyet eşitsizliği olduğunu belirtmektedir.

Erkek vücudu uzun yıllar boyunca tıpta referans olarak kullanılmıştır. Aynı şekilde klinik deneylerin çoğunda da uzun yıllar boyunca erkek denekler kadınlardan sayıca fazla olmuştur.

Bu gibi sebepler tarihsel olarak kadın sağlığı hakkındaki bilgi eksikliğini açıklamaktadır.

Kadınlar ve kız çocukları savaşlardan, küresel salgınlardan, iklim değişikliğinin neden olduğu istemsiz göçlerden ve yoksulluktan orantısız şekilde ilk olarak etkilenen gruplardır. Bu durum sağlık eğitiminin aksamasına, yetersiz beslenmeye ve sağlık hizmetlerine erişimin azalmasına yol açmaktadır.

Erkekleri ve kadınları eşit sayıda etkileyen hastalıklarda bile, kadınlarda farklı belirtiler ve komplikasyonlar görülebilir. Otizm ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda olduğu gibi birçok sağlık sorununda, hastalığın seyri cinsiyetler arasında farklı olabilmektedir. Araştırmalar ağırlıklı olarak erkeklere odaklandığından, bu durum kadınlarda birçok rahatsızlığın yanlış ya da geç teşhis edilmesine yol açabilmektedir. Kadınlar ayrıca hamilelik ve emzirme döneminde bazı hastalıkları çocuklarına geçirme riski taşımaktadır.

Son yıllarda kadın sağlığına yapılan yatırımlar artmıştır. Ancak yine de 2020 yılında, sağlık alanındaki yatırımların yalnızca %1’i kadınlara özgü hastalıkları araştırmak için ayrılmıştır.

Bu eşitsizliklerin giderilmesi insan hakları için bir zorunluluk olmasının yanı sıra, ekonomik açıdan da gerekliliktir. Kadın sağlığına yapılacak 1 dolarlık yatırımın, 3 dolarlık küresel ekonomik büyüme sağlayacağı tahmin edilmektedir.

Son yıllarda kadın sağlığına yapılan yatırımlar artmıştır. Ancak yine de 2020 yılında, sağlık alanındaki yatırımların yalnızca %1’i kadınlara özgü hastalıkları araştırmak için ayrılmıştır. Bu eşitsizliklerin giderilmesi insan hakları için bir zorunluluk olmasının yanı sıra, ekonomik açıdan da gerekliliktir. Kadın sağlığına yapılacak 1 dolarlık yatırımın, 3 dolarlık küresel ekonomik büyüme sağlayacağı tahmin edilmektedir.

Bu nedenle, bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için kadın sağlığına yönelik araştırma ve yatırımların artırılması gerekmektedir. Bu sebeple öncelikle yaygın kadın sağlığı problemlerini anlamak önemlidir.

Yaygın Kadın Sağlığı Sorunları

  • Kalp Hastalıkları

Kalp hastalıkları, 2019 yılında her 5 kadın ölümünden 1’inden sorumlu olmasıyla önemli sağlık sorunlarından biridir. Araştırmalar, kalp krizinin ardından kadınlara yanlış teşhis konulma olasılığının erkeklere kıyasla %50 daha fazla olduğunu göstermektedir.

  • Meme Kanseri

Meme Kanseri kadınlarda önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Yaşam tarzına bağlı risk faktörlerini azaltmak ve meme kanserinin erken teşhisi için elle muayene ve tarama testlerini yaptırmak çok önemlidir.

  • Ruh Sağlığı Rahatsızlıkları

Kadınlarda depresyon görülme oranı erkeklere göre yaklaşık iki kat daha fazladır; birçok hormonsal faktör ve potansiyel ek stresler kadınlarda bu oranın yüksekliğinin nedeni olabilir. Ruh sağlığı sorunlarının görülmesini önlemek için kadınlara etkili tedavi seçeneklerinin sunulması önemlidir.

  • Otizm

Otizmli kadın hasta sayısı erkeklere kıyasla neredeyse üç kat fazla olmasına rağmen, kız çocuklarına erkeklerden daha geç tanı konulmaktadır. Bu durum, kadınlarda yaşamın ilerleyen dönemlerinde ruh sağlığı sorunlarının artmasına neden olabilir.

  • Otoimmün Hastalıklar

Kanser ve kalp hastalıklarından sonra otoimmün hastalıklar kadınlarda en sık görülen üçüncü hastalıktır. Amerikan Otoimmün Derneği’ne göre, otoimmün rahatsızlıkları olan hastaların %80’ini kadınlar oluşturmaktadır, ancak tanı almaları ortalama beş yıl sürmektedir.

  • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Genital uçuk ve Klamidya gibi cinsel yolla bulaşan birçok hastalık kadınlarda yüksek oranda görülmektedir. Rutin smear testi ve HPV (Human papillomavirus) aşısı, olası rahim ağzı kanserinden korunmada önemlidir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için tarama, erken tanı ve tedavi de son derece önemlidir.

Anatolia Geneworks olarak, Bosphore HPV Saptama, Tarama ve Genotiplendirme Kitleri ve STD Panel Kitleri gibi birçok patojenin teşhisi için kolay ve efektif çözümler sunarak kadın sağlığına katkıda bulunuyoruz. Hem çalışma ortamımızda hem de sunduğumuz sağlık hizmetlerinde fırsat eşitliği sağlama hedefimiz doğrultusunda kadınların yanında olmaya devam edeceğiz.

İlgili Kitler

En Son Haberler