Hayvan Hastalıklarını da Tanı’yoruz

Virüslerin sebep olduğu bulaşıcı hayvan hastalıkları, çiftlik hayvanlarına, doğa hayatına ve insan sağlığına yönelik tehditler oluşturabilmektedir. Hayvanlarda üretkenliğin azalması gibi sonuçlar da doğuran bu hastalıklar, ekonomik kayıplara neden olabilmekte ve hayvansal ürünlere ulaşıma da sekte vurabilmektedir.

Bu nedenle insan sağlığında yüksek önem taşıyan tanı ürünleri, hayvan sağlığının korunması için de büyük değere sahiptir. Hasta olan hayvanda ya da hayvanlarda doğru zamanda doğru tanının konulması, yeterli ve gerekli önlemlerin alınması, hastalığın yayılımının önüne geçilmesi için elzemdir.

Hayvan sağlığı için düzenli aralıklarla rutin patojen kontrolü yapılması, hastalık semptomlarının ortaya çıkması beklenmeden gerekli karantina ve tedavi yöntemlerinin başlatılması için de önemlidir. Anatolia Geneworks Veteriner Ürünleri Grubu, hayvan sağlığı sektörünün ihtiyaç duyduğu tanı ürünlerini kapsamaktadır. Bu gruba ait ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar devam etmekle beraber, DNA bazlı teşhis yöntemi olan Gerçek Zamanlı PCR yöntemini uygulayan Bosphore LSDV Saptama Kiti v1, Bosphore ASFV Saptama Kiti v1 ve Bosphore ASFV Saptama Kiti v2 bu grubun önemli ürünleri arasındadır.

İlgili Kitler

En Son Haberler