Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU
Alper Akyüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Elif Akyüz

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Tankut İkizler

Yönetim Kurulu Üyesi

Işıl Kurnaz

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Gökalp

Yönetim Kurulu Üyesi