Kalite

Doğru yolu takip ederken, sürekli gelişime ve iyileştirmeye verilen öncelik, kalitesinin temelidir.

Anatolia Geneworks için çalışan herkes, personel ya da bayiler, etkin eğitime tabidir, kalite hedeflerini kalıcı kılmak için çalışır ve bunu rutin işin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder.

ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016 standartları, Vücut Dışında Kullanılan (İn vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve CE işaretine uygunluk, zorunlu ve en üst düzeyde önemli belgelerdir. Anatolia Geneworks olarak yalnızca bu sertifikalara sahip olmakla kalmayıp bu sertifikasyonları hak etmiştir.

Anatolia için bu sertifikalar dekorasyona ilişkin belgelerle değil, yerine getirilmesi gereken sözler ve yükümlülükler ile işi şekillendiriyor.

Bir Ar-Ge şirketi olarak, tüm çalışanların eğitimi, kişilikleri, enerjileri, disiplin ve çözüm-odaklı inovatif yaklaşımları her tür belgeden daha değerlidir ve Anatolia’nın en önemli kalite güvencesidir.

Anatolia Geneworks, müşteri odaklılık ilkesini benimsemiş, emek vererek yüksek kaliteli işler ortaya çıkaran, eğitimli ve dinamik çalışanlar kalite bilincini, süreç yaklaşımını ve risk temelli düşünce biçimini benimsemektedir. Sürekli gelişme ve iyileştirmeye verdiği önem, kalitenin temelini oluşturur. Bu nedenle Anatolia; tüm ekibinin, kalite bilinci, süreç yaklaşımı ve risk temelli düşünce biçimiyle sisteme katkıda bulunmasını amaçlar. Çalışanlar ve üretilen ürünler için uygun ve güvenli çevre ve çalışma şartlarının oluşturulmasının ve bu ortamın sürdürülebilirliğinin önemine inanır.

Anatolia Geneworks üst yönetimi, moleküler genetik ve biyoteknoloji alanında, ürün kalitesi ve performansıyla, dünya çapında hedeflediği saygınlığa ve pazar payına ulaşma stratejik planıyla uyumlu kalite amaçlarını belirlemekte ve izlemekte, riskleri yönetmekte, sürekli yeni fırsatları belirleyerek iyileştirme olanaklarını değerlendirme konusunda da çalışanlarına liderlik ve rehberlik etmektedir. Üst yönetim, Kalite Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi, uygulanması ve etkililiğinin sürdürülmesinin, uygulanabilir mevzuat ve müşteri şartlarının karşılanmasının önemini her aşamada vurgulamaktadır. Anatolia halka açık bir şirket olmanın sorumluluklarının farkındadır ve tüm paydaşlarının ortak çıkarlarını gözeterek etik kurallar ve yasalar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Anatolia, yaratıcı çözümlerle oluşturulan, bireylerden bağımsız ve etkili biçimde işleyen, fonksiyonel çalışma sistemi sayesinde; kalite hedefleri doğrultusunda, TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 13485:2016 standartları, Vücut Dışında Kullanılan (İn vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği, ilgili tarafların ve faaliyetleriyle ilişkili olan yasal gereklilikler, mevzuat, müşteri ve sözleşme şartları uyarınca çalışmayı sürdürmektedir.

Türkiye’de ve Dünya’da ürünlerin güvenle kullanılabilmesi için, Anatolia Geneworks, IVD CE işaretli Bosphore Kitleri, Montania Real-Time PCR cihazları ve Magnesia izolasyon sistemleriyle diagnostik amaçlı kullanıma uygun anahtar teslim çözümler üretir.

Anatolia Geneworks ISO 9001:2015 ve ISO 13485:2016 kalite yönetim sistemleri altında çalışır.

Bu çerçevede sahip olunan çok sayıda belgenin bazıları ilişiktedir.