Torque Teno Virüs (TTV)

Etkenler

TTV kılıfsız, küçük bir virüstür. TTV genomu halkasal yapıdadır ve negatif polariteli tek iplikli DNA dan oluşur. TTV’nin birçok genotipi bulunmaktadır ve genom uzunluğu ortalama 3.8 kb olmakla beraber genotipler arasında değişiklik göstermektedir. TTV genotipleri arasında önemli dizi farklılıkları bulunduğu için, virüsün sınıflandırılması konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Literatür incelendiğinde TTV’nin ya Circoviridae ailesi içerisinde ya da yeni bir sınıf olan Anelovirus genusu içerisinde değerlendirildiği görülmektedir. TTV nin fulminan hepatit’le ve etiolojisi bilinmeyen kronik karaciğer hastalığı ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca TTV’nin kriptojenik karaciğer hastalığına neden olduğu düşünülmektedir. Ancak halen virüsün patogenezi araştırılmaktadır.(1, 2)

Epidemiyoloji

Torque Teno Virüs popülasyonlarda oldukça sık rastlanan bir virüstür. Dünya nüfusunun %50’sinde, bazı ülkelerde nüfusun %100’ünde, Birleşik Devletlerde ve İngiltere’de ise kan donörlerinin %10’unda TTV bulunduğu ileri sürülmektedir. TTV tek başına hepatite sebep olmamakla beraber fulminan hepatit hastalarının %46 sında ve etiolojisi bilinmeyen kronik karaciğer hastalarının %47 sinde TTV bulunduğu tespit edilmiştir.(2, 3)

Bulaşma Yolları

Torque Teno Virüsü transfüzyon yolu ile aktarılan virüsler grubuna aittir. Ayrıca TTV parenteral yolla, cinsel yolla, anneden çocuğa ve diğer yollarla bireylere bulaşmaktadır. Bununla beraber tükürükte, boğaz salgısında, semende, gözyaşında, anne sütünde ve saç derisinde TT virüsüne rastlanmıştır.(4, 5)

Tanı

TTV’nin tanısı ve gözlenmesi için gereken metodlar araştırılmaktadır. TTV genotipleri arasındaki dizi farklılıklarından dolayı, tek bir metodla tüm genotiplerin tayini halen incelenmektedir. TTV’nin tespiti için SDS-PAGE ve immuno-blotlama teknikleri kullanılmaktadır. Aynı zamanda TTV tanısı için PCR temelli testlerden yararlanılmaktadır. Özellikle Gerçek Zamanlı PCR metodu TTV tanısı ve genotiplendirmesi için en uygun, en güvenilir ve en duyarlı tespit tekniğidir. Ancak PCR metodunda tek bir primer çifti kullanıldığında farklı genotipler tespit edilemeyeceğinden gerçek TTV prevalansından daha düşük değerler elde edilebilir.(1, 6)


KAYNAKLAR

1) Transfusion Transmitted Virus, retrieved from http://olddoc.tmu.edu.tw/chiaungo/profes/TTV.htm

2) TTV — a virus searching for a disease, Cossard Y., Journal of Clinical Virology, Volume 17, Issue 1, Pages 1-3, 2000.
3) Torque Teno Virus (TTV) is Prevalent in Brazilian Non-human Primates and Chickens (Gallus gallus domesticus), Catroxo, M. H. B., Nishiya, A., Sabino, E., Teixeira, P. S., Petrella, S., Milanelo, L., Vieira, J.C.F. and Diaz, R. S., Int. J. Morphol., 26(2):363-372, 2008.
4) Torque Teno Virus (TTV) distribution in healthy Russian population, Vasilyev E.V., Trofimov D.Y., Tonevitsky A.G., Ilinsky V.V., Korostin D.O. and Rebrikov D.V., Virology Journal 2009, 6:134.
5) Sexual Transmission of Transfusion-Transmitted Virus, Rezza G., Zaccarelli M., Giuliani M., Calcaterra S.,Garbuglia A.R., Catalani C., Benvenuti M., Di Carlo A., Antinori A.,  Sexually Transmitted Diseases: May 2001 - Volume 28 - Issue 5 - pp 298-299
6) Comparison of systems performance for TT virus detection using PCR primer sets located in non-coding and coding regions of the viral genome, Biagini P, Gallian P, Attoui H, Cantaloube JF, Touinssi M, de Micco P, de Lamballerie X., J.Clin.Virol. 2001a Aug;22(1):91-99.

Hastalıkla Uygun Tanı Kitleri

Bosphore TTV Quantification Kit v1Quantiphore TTV Quantification Kit v1