Solunum Yolu Enfeksiyonları

Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kitleri için tıklayın.

 

Toplum Kökenli Pnömonilerde başlıca etkenler arasında Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae ve Legionella pneumophila bulunmaktadır. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın bir nedeni olan Chlamydophila pneumoniae, gram-negatif, çubuk şeklinde, sıklıkla rastlanan hücre içi bakteriyel bir patojendir. Yaşlı yetişkinlerde pnömoni vakalarının % 20'sinin Chlamydophila pneumoniae' den kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Pnömoniye ek olarak bakteri ayrıca farenjit, tracheitis, sinüzit, orta kulak iltihabı, bronşit ve bronşiolite de sepep olmaktadır. Son bulgular ayrıca bu bakterinin astım ve ateroskleroz da dahil olmak üzere birçok kronik hastalığı tetikleyebileceğini düşündürmektedir [1].

 

Chlamydophila pneumoniae' nin neden olduğu pnömoni, dünya çapında bir sağlık problemidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 300.000 vaka meydana gelmektedir. Araştırmalar, hastalık oranının gelişmekte olan ülkelerde çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak yetersiz raporlama ve gözetim nedeniyle kesin rakamlar bilinmemektedir. İmmün yetmezliği olan hastaların morbidite ve mortalite açısından daha yüksek risk altında olduğu düşünülmektedir.

 

Solunum yolu enfeksiyonları tipik olarak üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları olarak iki gruba ayrılır. Üst solunum yolu enfeksiyonları burun, boğaz, soluk borusu, üst solunum yollarını etkiler. Alt solunum yolu enfeksiyonları akciğerleri ve alt solunum sistemini etkiler. Klinik açıdan; burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, irritabilite gibi semptomlar üst solunum yolu enfeksiyonları olarak, bronşit ve zatürree (pnömoni) gibi semptomlar ise alt solunum yolu enfeksiyonları şeklinde ortaya çıkar.

 

Yeterli tedavi uygulanmadığında, bronşit, bronşit ve zatürree (pnömoni), amfizem ve bronşektazi ortaya çıkabilir. Solunum yolu enfeksiyonları çok çeşitli bakteri, viral ve fungal enfeksiyon gruplarını içerir. Bu nedenle solunum yolu enfeksiyonları temas, damlacık (öksürük/hapşırık) ve hava yolu gibi farklı bulaş yollarıyla yayılabilir.

 

Solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan viral ajanlar arasında Rhinovirus, Adenovirus, Coxsackievirus, Parainfluenza Virüsü, Influenza Virüsü, Solunum Sintigrafisi Virüsü ve İnsan Metapneumovirus bulunur. Solunum yolu enfeksiyonlarının bakteriyel ajanları Streptococcus, Chlamydia, Mycoplasma ve Gonococcus'u içerir. Solunum yolu enfeksiyonlarının fungal kökenli ajanları, Candidas ve Aspergilli gibi fırsatçı fungal patojenlerdir [2, 3].

 

KAYNAKLAR

1. Choroszy-Król, Irena, et al. “Infections Caused by Chlamydophila Pneumoniae.” Advances in Clinical and Experimental Medicine, vol. 23, no. 1, 2014, pp. 123–126., doi:10.17219/acem/37035.

2. Kuo CC, Jackson LA, Campbell LA, Grayston JT. Chlamydia pneumoniae (TWAR). Clinical Microbiology Reviews. 1995;8(4):451-461. 

3. Mussa FF, Hong Chai H, Wang X et al. Chlamydia pneumoniae and vascular disease: an update. J Vasc Surg 2006; 43: 1301–1307.

 

İLGİLİ İÇERİKLER

Bosphore Atipik CAP Panel Kiti

Bosphore Mycoplasma pneumoniae Saptama Kiti v1

Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v1

Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v4

Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v5