Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) C677T Mutasyonu

‘MTHFR’ vücudun amino asit metabolizmasında görev alan Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) enzimini simgelemektedir. Bu enzim; 5,10-Metilentetrahidrofolatà 5-Metiltetrahidrofolat dönüşümünü katalizlemektedir. 5-Metiltetrahidrofolat, çok aşamalı homosisteinàmetiyonin dönüşümünde kosubstrat olarak görev alır. Metiyonin daha sonra protein ve diğer önemli bileşiklerin yapımında kullanılmaktadır. [1]

MTHFR geninde genetik mutasyonların meydana gelmesi, bu enzimin üretilmesini engellemektedir ve sonucunda kan plazmasında normalden fazla homosistein seviyesine sebep olmaktadır. Fazla homosistein seviyesinin homosistinüri ilişkili sağlık problemelerine (oklüzif vasküler hastaliklar,jolon kanseri, nöral tüp defekti, akut lösemi…v.b.) sebep olduğu gözlemlenmiştir. [2]

Homosistinüri hastalarında MTHR geninde yaklaşık 24 adet mutasyona rastlanmıştır. Bu mutasyonlar içerisinde; C677T ve A1298C tek nükleotit polimorfizmleri (SNP), dünya genelinde birçok popülasyonda diğer mutasyonlara göre daha yaygın olarak bulunmaktadır. C677T varyantında MTHR geninin 677. pozisyonunda bulunan sitozin nükleotidi timin ile yer değiştirmiştir. Bunun sonucunda Metilentetrahidrofolatreduktaz enziminde meydana gelen değişim, enzimi termolabil bir yapıya sokar, aktivitesinin yüksek sıcaklıklarda düşmesine sebep olur ve kandaki homosistein seviyesini arttırarak homosistinüri ilişkili sağlık problemelerine sebep olmaktadır.

[3] A1298C varyantında ise MTHR geninin 1298. pozisyonunda glutamat(E), alanin(A) değişimi meydana gelmiştir. Bu değişim alanin içeren enzimlerin aktivitesinin azalmasına ve homosistinüri ilişkili sağlık problemelerine sebep olmaktadır. [4]

MTHR’de yer alan bir sorun basitçe total kan plazmasında bulunan homosistein konsantrasyonun ölçülmesine dayanan  testler ile tespit edilebilmekte ve yüksek seviyede çıktığında ise fibroblast ve/veya kırmızı kan hücrelerine yapılan testler ile MTHFR spesifik aktivitesi saptanmaktadır. Fakat bu yöntemler hem zaman almaktadır hem de  genotipik saptamayı sağlayamamaktadır. [5]

Kaynaklar

1) Goyette, Sumner, Milos, et al., Human methylenetetrahydrofolate reductase: isolation of cDNA, mapping and mutation identification, Nature Genetics, 1994. 7(2): p.195-200

2) Genetic home reference, NIH Resources, MTHFR,   January 2008

3) Sibani S, Christensen B, O’Ferrall E, Saadi I, Hiou-Tim F, Rosenblatt DS, Rozen R (2000). “Characterization of six novel mutations in the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene in patients with homocystinuria”. Hum. Mutat. 15 (3): 280–7.

4) Yamada K, Chen Z, Rozen R, Matthews RG (December 2001). “Effects of common polymorphisms on the properties of recombinant human methylenetetrahydrofolate reductase”. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 98 (26): 14853–8

5) Ogier de Baulny, Gérard Zittoun, Remethylation defects: guidelines for clinical diagnosis and treatment. European Journal of Pediatrics, 1998, 157(14): p.77-83

İlgili Kitler