İnsan Papilloma Virusü (HPV)

Etkenler

Papillomavirüsler, Papovaviridae ailesinin üyesi küçük DNA virüsleridir. İnsanlarda enfeksiyonlara yol açan papillomavirüs tipine İnsan Papilloma Virüsü (HPV veya İPV) adı verilir.  HPV çifte sarmal dairesel DNA içeren kılıfsız bir virüstür, ve enfekte olan hücrenin çekirdeğinde çoğalır. Viral genom 7.3-8.0 kb uzunluğundadır, ve erken (E) ve geç (H) viral proteinleri kodlayan 8–10 open reading frame (ORF) içerir. [1]

Epidemiyoloji

HPV enfeksiyonu her yaşta görülebilmektedir. Tüm Dünya’da yaygın olarak görülebilen HPV virüsü sosyokültürel ve ekonomik düzeyden bağımsız olarak her kadını risk altında bırakmaktadır. Kadınların yaklaşık %70-80’i hayatları boyunca en az  bir kez enfekte olmaktadır. HPV’nin 150’den fazla genotipi bulunur. 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, and 68 genotipleri yüksek risk HPV olarak sınıflandırılır. Bu yüksek risk grubundaki HPV’ler, ile inatçı (persistan) enfeksiyon bulunan kadınlarda rahim ağzı kanseri gelişebilir. HPV’nin dünyada her yıl 500.000 rahim ağzı kanseri vakasına yol açtığı, ve gelişmekte olan ülkelerde kadınlar için kanserden ölüm nedenlerinin başında yer aldığı belirtilmiştir. HPV 16 ve HPV 18, dünyadaki rahim ağzı kanseri vakalarının yaklaşık %70’inin nedeni olarak gösterilmektedir. Rahim ağzı kanseri vakalarının yaklaşık %15’i HPV 31, 33, 35, 45, 52 ve 58 tipleriyle, yaklaşık %15’inin ise daha ender görülen tiplerle ilişkilendirilmiştir. [2],[3]

Bulaşma Yolları

HPV enfeksiyonlarının %90’ı cinsel yol ile bulaşmaktadır. Genital bölgede, virüsün kuluçka süresi değişken olup, yaklaşık 3 aylık bir süreç almasına rağmen kişilerin immun yapısaına bağlı olarak daha uzun bir süreye uzayabilir veya belirti göstermeyebilmektedir.  Enfeksiyon; HPV pozitif anneden çocuğa vertikal yol ile geçebilmektedir. Ayrıca, enfekte ürogenital salgılar ile seksüel olmayan temas (enfekte havlu, biopsi aletleri,eldivenler..vb.) sonucundada bulaşmaktadır. [4]

Tanı

Direkt olarak fiziksel muayene/inceleme  ile fikir edinilebilmektedir. Genellikle asetik asit solüsyonu eşliğinde kolkoskopi-biyopsi yapılarak gözükmesi zor olan lezyonlar incelenebilir. Ayrıca, hastalarda düzenli olarak, serviksten alınan hücrelerin mikroskop altında incelendiği “Pap smear testi” uygulanarak kansere sebep olabilecek rahim ağzı değişimleri saptanır. Fakat bu yaklaşımlar uzun zaman almakta olup, pratik değildirler.  HPV, geleneksel  in vitro hücre kültürlerinde çoğaltılamaz. HPV’ye karşı elde edilmiş monoklonal antikorların yardımıyla antijenlerin tespit edildiği serolojik testler ise akut veya geçirilmiş enfeksiyonun ayrımını yapamamaktadır. Moleküler yöntemler ile tüm bu problemlerin önüne geçilmektedir. Real time HPV DNA testleri enfeksiyonun saptanmasında en hızlı metod olup,  HPV varlığı ve tipi hakkında en güvenilir bilginin elde edilmesini sağlar  ve hastalığın tedavi ve izlenme sürecini en iyi şekilde destekler. [5],[6]

Kaynaklar

1) Karl R. Beutner MD, PhD, Stephen Tyring MD, PhD, Human Papillomavirus and Human Disease

The American Journal of Medicine, Volume 102, Issue 5, Supplement 1, 5 May 1997, Pages 9-15

Karl R. Beutner MD, PhD, Stephen Tyring MD, PhD

2) Kumar, Vinay; Abbas, Abul K.; Fausto, Nelson; Mitchell, Richard (2007). “Chapter 19 The Female Genital System and Breast”. Robbins Basic Pathology (8 ed.). Philadelphia: Saunders.

3) Muñoza N, Castellsaguéb X, Berrington de Gonzálezc A, Gissmann L (2006). “Chapter 1: HPV in the etiology of human cancer”. Vaccine 24 (3): S1–S10.

4) Burchell, A.; Winer, R.; De Sanjosé, S.; Franco, E. (Aug 2006). “Chapter 6: Epidemiology and transmission dynamics of genital HPV infection”. Vaccine 24 Suppl 3: S3/52–61.

5) Anco Molijn, Berhard Kleter, Wim Quint, Leen-Jan van Doorn,  ‘’Molecular diagnosis of human papillomavirus (HPV) infections’’ ,  Journal of Clinical Virology 32S (2005) S43–S51, December 2004

6) Nagao S., M. Yoshinouchi, Y. Miyagi, A. Hongo, J. Kodama, S. Itoh, T. Kudo. (2002). J.Clin. Microb., 40, 3, 863–867

İlgili Kitler