Manuel Spin Kolon İzolasyon

IVD CE

DNA/RNA izolasyonunda temel amaç, nükleik asidin biyolojik örneklerden izole edilmesidir. Bu nedenle nükleik asidin tüm diğer hücre komponentlerinden ayrılıp saflaştırılması gerekir. Bu doğrultuda DNA/RNA izolasyonunun basamakları; hücre membran ve çeperinin parçalanması, nükleaz aktivitesinin inaktif hale getirilmesi, nükleik asidin uygun taşıyıcıya bağlanması, solüsyonun proteinlerden arındırılması, nükleik asitin konsantre edilmesi ve izole edilen DNA’nın uygun olarak depolanması şeklinde sıralanır. Nükleik asit izolasyonunda kullanılan metotlar, geleneksel ‘sıvı-faz izolasyon’ ve günümüzde yaygınlaşan ve pratik bir kullanıma sahip ‘katı faz izolasyon’ olarak ikiye ayrılır.

Nükleik asit izolasyonunda kullanılan çözeltilerin iyon konsantrasyonları ve pH’leri önemli rol oynamaktadır. Bununla beraber kullanılan katı faz materyali de önem taşımaktadır. Katı faz olarak genelikle silika matriks, cam partiküller, diatomit partiküller, manyetik tanecikler ve anyon değişim yüzeyleri kullanılır. Günümüzde ticari manuel (elle kullanılan) kitlerde genellikle silika tabanlı kolon teknolojisinden yararlanılmaktadır. Bu sistemde nükleik asitler silika kolona bağlanır ve santrifüj kullanılarak çözünmüş diğer bileşenlerden ayrıştırılırlar.

Başlıca Özellikler

Yüksek Saflık, Yüksek Verim

Araştırma ve Teşhis İçin Kullanıma Hazır Kitler

DNA & RNA İzolasyonu İçin Klasik Yöntem

IVD-CE Sertifikalı Uygun Maliyetli Çözüm

İş Akışı

Teknik Özellikler

Örnek Tipleri Tam kan, kan, serum, plazma, balgam, beyin-omurilik sıvısı (BOS), idrar, balgam, sürüntü, bronkoalveolar lavaj sıvısı (BAL)
Raf Ömrü 18 Ay
Nakliye / Depolama +10, +30°C / -20°C

Manuel Spin Kolon İzolasyon Kitleri