İnsan Papilloma Virüsünü Tanıyor Musunuz?

İnsan papilloma virüsünü tanıyor musunuz?

İnsan papilloma virüsü (HPV) Papillomaviridae ailesinden zarfsız ve çift sarmallı dairesel DNA taşıyan ve sadece keratin hücrelerinde (keratinosit) çoğalabilen virüslerdendir. Keratinositler, derinin en dış katmanlarını ve yanak içi veya vajina duvarları gibi mukozal yüzeyleri oluşturur. Bu bölgeler HPV enfeksiyonlarının görüldüğü yerlerdir. Genellikle 2 yıl içerisinde bağışıklık sistemi tarafından yok edilen ve semptom göstermeyen HPV enfeksiyonları, kalıcı olduğu durumlarda sağlık sorunlarına yol açabilir. 

HPV enfeksiyonlarının en yaygın sonucu el, ayak gibi vücudun dış yüzeylerinde ve ağız içi, vajina, rektum gibi mukoza salgılayan epitel hücrelerinde görülen siğillerdir. HPV enfeksiyonlarının hücrede yarattığı moleküler değişimler sebebiyle, kanser öncülü lezyonlara yol açtığı biliniyor. Kansere dönüşebilen bu lezyonların tanımlanmasını ve tedavisini kolaylaştırmak amacıyla uzmanlar, HPV virüslerini “yüksek risk” ve “düşük risk” gruplarına ayırarak sınıflandırıyor. Yapılan araştırmalar içlerinde HPV 16 ve HPV 18 tiplerinin de bulunduğu yüksek risk grubu HPV tiplerinin başta rahim ağzı (serviks) kanseri olmak üzere; vulva, dölyatağı (vajina), penis, anüs, ortayutak (orofarinks), gırtlak (larinks) kanserlerine sebep olduğunu gösteriyor.  

HPV enfeksiyonlarının, halk arasında sadece kadın üreme organları kanserleriyle bağdaştırılsa da virüsün epitel ve keratin hücrelerini tercih eden mizacı sebebiyle her iki cinsiyette de ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği unutulmamalıdır. Semptom göstermeyen ve temas yoluyla -özellikle cinsel temas yoluyla- bulaşan HPV enfeksiyonlarına karşı hem erkek hem de kadın bireyler farkında olmayarak virüsün yayılmasına sebep olabilir. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı HPV enfeksiyonlarına karşı koruyucu önlem olarak aşı yapılmasını ve düzenli sağlık taramalarını öneriyor. 

Anatolia Geneworks, çeşitli insan biyolojik örneklerinden hem yüksek risk grubu hem de düşük risk grubu HPV’leri saptamaya ve genotiplemeye yönelik çok yönlü Real-Time PCR (Gerçek-Zamanlı PZR) kitleri geliştirmiştir. 

 

Kaynaklar:  

https://www.cdc.gov/hpv/index.html

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanserden-korunma/kanserden-korunmalist/hepatit-b-ve-hpv-a%C5%9F%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1-yapt%C4%B1rmak.html

https://www.who.int/publications/i/item/who-wer9750-645-672

En Son Haberler