Erken Tanı ile Körlük Önlenebilir

Göz enfeksiyonları, dünya çapında yaygın olarak görülen ve kalıcı körlük gibi önemli tehlikelere neden olabilen ciddi hastalıklardır. Konjonktivit ve keratit gibi çeşitleri olan göz iltihaplarına parazitler, bakteriyel ve viral patojenler sebep olabilir.  

Göz enfeksiyonlarına yaygın olarak sebep olan patojenler Chlamydia trachomatis, Adenovirüs ve Herpes virüsleri ailesinden Sitomegalovirüs (CMV), Epstein-Barr Virüsü (EBV), Varicella-Zoster Virüsü (VZV), Herpes Simpleks Virüs Tip-1 (HSV-1) ve Herpes Simpleks Virüs Tip-2 (HSV-2) şeklinde sıralanabilir. 

Uçuk Virüsü ve Körlük 

Halk arasında genellikle ağız çevresinde oluşan kabarcıklar ile anılan Uçuk Virüsü (HSV), göze de bulaşabilmekte ve enfeksiyon oluşturduğunda bulaşıcı ve tehlikeli HSV Keratitine sebep olabilir. HSV Keratiti tedavi edilmediğinde körlük meydana getirebilir. 2016 yılında 1,6 milyon hastanın HSV Keratiti tanısı aldığı ve dünya çapında 230,000 hastanın da bu sebeple görme kaybı yaşadığı belirtilmektedir. Daha önce HSV Keratiti tanısı alan kişilerde, viral patojenin doğası sebebiyle enfeksiyonun tekrarlanma riski yüksektir. Kontakt lens kullanımı enfeksiyon riskini artıran sebepler arasındadır.

Adenovirüsler ve İnsan Herpes Virüsleri 

Görme kaybına neden olabilen diğer viral etmenler ise Adenovirüsler ve diğer insan Herpes virüsleridir.

İnsan Herpes virüslerinin bir türü olan Epstein-Barr Virüsü (EBV), göze bulaşması halinde körlüğe sebep olabilir.

Sitomegalovirüs (CMV) sağlıklı kişilerde belirtiye sebep olmazken, özellikle başka bir hastalık sebebiyle bağışıklığı zayıflamış kişilerde enfeksiyona sebep olabilmektedir. Örneğin HIV pozitif bireylerde, viral CMV Retiniti yüksek oranda görülmektedir. Suçiçeği ve Zonaya yol açması ile bilinen Varicella-Zoster Virüsü (VZV) gözde yoğun ağrılı rahatsızlıklara sebep olabilir. VZV sebepli göz enfeksiyonları her yaşta görülebilmesine rağmen, yaşlıları daha çok etkilemektedir.

Bakteriyel Trahom 

Chlamydia trachomatis isimli bakterinin yol açtığı oküler enfeksiyon olan Bakteriyel Trahom, dünyanın birçok yerinde önemli bir halk sağlığı sorunudur. En yaygın görülen önlenebilir körlük nedeni olan bu enfeksiyon, kornea opaklığına ve körlüğe neden olabilir. Kişisel eşyaların paylaşılması, enfekte kişinin gözlerine veya burnuna temas eden sinekler ile veya göze doğrudan temas ile Trahom yayılabilmektedir. Gözde tekrarlanan Chlamydia trachomatis enfeksiyonları göz ardı edilirse göz kapağının iç kısmında kalıcı yara izlerine ve görme kaybına neden olabilir.

Göz Enfeksiyonları Tanı Testleri

Göz sağlığını korumak ve muhtemel hastalıkları hızla kontrol altına almak için enfeksiyonların hassas testler ile saptanması önemlidir. Tanı metotlarında gözyaşı ve sürüntü örneği gibi hastaya rahatsızlık vermeyen numune alma yöntemlerine başvurulabilir. Kan numunesiyle kıyaslandığında, miktar olarak ufak bir hacmi olan bu örnekler, küçük hacimle dahi yüksek güvenilirlikle çalışan Real-Time PCR gibi yöntemler ile sonuç verebilir.

Anatolia Geneworks tarafından üretilen Bosphore Göz Enfeksiyonu Panel Kiti, Real-Time PCR temeline dayanan ve göz sürüntüsü, oküler sıvı ve konjonktival örneklerden HSV-1, HSV-2, VZV, CMV, EBV,Adenovirüs ve Chlamydia trachomatis varlığını saptayan ve karakterize eden in-vitro tanı kitidir. 

İlgili Kitler

En Son Haberler