Direkt İzolasyon Çözümleri

DNA/RNA izolasyonunda temel amaç, nükleik asidin biyolojik örneklerden izole edilmesidir. Bu nedenle nükleik asidin tüm diğer hücre komponentlerinden ayrılıp saflaştırılması gerekir. Bu doğrultuda DNA/RNA izolasyonunun basamakları; hücre membran ve çeperinin parçalanması, nükleaz aktivitesinin inaktif hale getirilmesi, nükleik asidin uygun taşıyıcıya bağlanması, solüsyonun proteinlerden arındırılması, nükleik asitin konsantre edilmesi ve izole edilen DNA’nin uygun olarak depolanması olarak sıralanır. Nükleik asit izolasyonunda kullanılan metotlar, geleneksel ‘sıvı-faz izolasyon’ ve günümüzde yaygınlaşan ve pratik bir kullanıma sahip ‘katı faz izolasyon’ olarak ikiye ayrılır.

İzolasyon kitlerinde COVID-19 pandemisiyle ortaya çıkan mevcut küresel sıkıntıyı çözmek ve olağandışı koşullar altında çalışılmasını sağlamak için, ayrı bir izolasyon gerektirmeyen, sadece 20 dakikadan az süren bir ön işlemle alternatif, hızlı bir izolasyon geliştirdik. Bu yöntem, kurumların ve sağlık çalışanlarının teşhis için ekstraksiyon ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olur. Direkt İzolasyon Çözümleri, Bosphore SARS-CoV-2 / Novel Coronavirus (2019-nCoV) ve Varyant Saptama Kitleriyle birlikte kullanılacak şekilde optimize edilmiştir.

Başlıca Özellikler

Ayrı Bir İzolasyon Gerektirmez

Düşük Pozitif Örnekleri Saptamaya Olanak Sağlar

Sadece 20 Dakikadan Az Süren Ön İşlem

Uygun Maliyetli Çözüm

İş Akışı

Teknik Özellikler

Termal Protokol Tüm parametreler için tek termal protokol
Örnek Tipleri Tam kan, kan, serum, plazma, balgam, beyin-omurilik sıvısı (BOS), idrar, balgam, sürüntü, bronkoalveolar lavaj sıvısı (BAL)
Raf Ömrü 18 Ay
Nakliye / Depolama -80°C / -20°C

Direkt İzolasyon Çözümleri Kitleri