Magrev miRNA İzolasyon Kiti

Magrev® miRNA Extraction Kit, insan biyolojik örneklerinden (serum, tam kan, plazma, doku vb) ve hücre kültürlerinden mikro RNA izolasyonu için tasarlanmıştır. Kit izolasyon için gerekli solüsyonları ve manyetik temelli izolasyon için gerekli plastik sarflarını ve manyetik tanecikleri içerir. Örnek başlangıç hacmi 400 µl geri alma (elution) hacmi 60 µl ‘dir.