Bosphore Tür Tayin Kiti Sığır v1

Bosphore® Tür Tayin Kiti Sığır (Bovine) v1, Real-Time PCR yöntemi ile ısıl işlem görmüş ve görmemiş et ve et ürünleri, hayvansal ürün içeren gıda, gıda katkı, yem, yem katkı maddeleri içeren örneklerde sığır DNA’sının varlığını tespit eder. Sığır mitokondriyel genomunda bir bölge çoğaltılır ve floresans saptama HEX filtresi kullanılarak gerçeklestirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR aşamasını kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. DNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, Cy5 filtresi ile görüntülenir.