Bosphore Tür Tayini Kiti Manda v1

Bosphore® Species Identification Kit Water Buffalo (B. bubalis) v1, Real-Time PCR yöntemi ile ısıl işlem görmüş ve görmemiş et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile hayvansal ürün içeren gıda, gıda katkı, yem, yem katkı maddeleri içeren örneklerde manda DNA’sının varlığını tespit eder. İnternal Kontrol DNA’sı HEX filtresi kullanılarak, Manda DNA’sı ise Cy5 filtresi üzerinden saptanır.

 

Bosphore® Species Identification Kit Water Buffalo (B. bubalis) v1 kitinin Hassasiyet/saptama sınırı %0,05’tir.