Bosphore Tür Tayin Kiti Hindi v1

Bosphore® Tür Tayin Kiti Hindi v1, Real-Time PCR yöntemi ile ısıl işlem görmüş ve görmemiş et ve et ürünleri, hayvansal ürün içeren gıda, gıda katkı, yem, yem katkı maddeleri içeren örneklerde hindi DNA’sının varlığını tespit eder. Hindi mitokondriyel genomunda bir bölge çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçeklestirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR aşamasını kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. DNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, Cy5 filtresi ile görüntülenir.