STD Urethritis Mini Panel Kiti

Bosphore® STD Urethritis Mini Panel Kiti, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore STD Urethritis Mini Panel Kiti; idrar, doku / biyopsi örneği, sürüntüler (flocking swab ve sıvı amiler, UTM, VCM, Sigma Transwab, Copan ESwab, Sigma VCM, vajinal sürüntü, endoservikal sürüntü, üretral sürüntü) ve semen örnekleri dahil olmak üzere insan biyolojik örneklerindeki Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis ve Neisseria gonorrhoeae DNA’sını saptar ve ayırt eder. Floresans tespiti, FAM, HEX, Texas RED ve Cy5 filtreleriyle saptanır.


Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. Internal kontrol, ektraksiyon veya PCR aşamasından eklenebilmektedir.