Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v6

Bosphore® Respiratory Pathogens Panel Kit v6, insan biyolojik örneklerindeki Influenza B, Parainfluenza 2, Parainfluenza 4, Parainfluenza 1, Metapneumovirüs, Enterovirüs, Influenza A, Parainfluenza 3, RSV A/B, Bocavirüs, Rhinovirüs, Coronavirüs 229E, Pandemik H1N1 influenza A, Adenovirüs, Haemophilus influenzae tip B, Parechovirüs, Streptococcus pneumoniae, Coronavirüs OC43, Coronavirüs NL63 ve Coronavirüs HKU1 genomik materyallerini (DNA veya RNA) saptar ve ayırteder. Floresans saptama FAM, HEX, Texas RED ve Cy5 filtreleri kullanılarak gerçekleştirilir.

  • PCR Master Mix 1 ile birinci tüpte; HEX kanalından Parainfluenza 2, Cy5 kanalından Parainfluenza 4, FAM kanalından Parainfluenza 1 saptanır.
  • PCR Master Mix 2 ile ikinci tüpte; HEX kanalından Metapneumovirüs, Texas Red kanalından S. pneumoniae ve FAM kanalından Enterovirüs saptanır.
  • PCR Master Mix 3 ile üçüncü tüpte; FAM kanalından Influenza A, Texas Red kanalından Parainfluenza 3, HEX kanalından RSV A/B saptanır.
  • PCR Master Mix 4 ile dördüncü tüpte; FAM kanalından Bocavirüs, HEX kanalından Rhinovirüs, Texas Red kanalından Coronavirüs 229E saptanır.
  • PCR Master Mix 5 ile beşinci tüpte; FAM kanalında Coronavirüs OC43, HEX kanalından Coronavirüs NL63, Cy5 kanalından Coronavirüs HKU1 saptanır.
  • PCR Master Mix 6 ile altıncı tüpte; FAM kanalından Pandemik H1N1, HEX kanalından Influenza B, Cy5 kanalından Adenovirüs saptanır.
  • PCR Master Mix 7 ile yedinci tüpte; FAM kanalından H. influenza tip B ve HEX kanalından Parechovirüs saptanır.

Kit; nükleik asit izolasyonu, PCR inhibisyonunu ve aplikasyon hatalarını kontrol etmek için internal (iç) kontrol barındırmaktadır. DNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, PCR Master Mix 1, 5, 6 ve 7 için Texas RED filtresi kullanılarak, PCR Master Mix 2, 3, 4  için Cy5 filtresi kullanılarak görüntülenir.