Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v4

Bosphore® Respiratory Pathogens Panel Kit v4; 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® Respiratory Pathogens Panel Kit v4, insan biyolojik örneklerindeki Influenza B, Mycoplasma pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Parainfluenza 2, Parainfluenza 4, Parainfluenza 1, Metapneumovirus, Enterovirus, Influenza A, Parainfluenza 3, RSV A/B, Bocavirus, Rhinovirus, Coronavirus 229E, Pandemik H1N1 Influenza A, Mevsimsel H1N1 Influenza A, Salmonella  enterica, Adenovirus, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae tip B, Parechovirus, Staphylococcus aureus, Pneumocystis jiroveci, Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumophila, Coronavirus OC43 ve Coronavirus NL63 genomik materyallerini (DNA veya RNA) saptar ve ayırteder. Floresans saptama FAM, HEX, Texas RED ve Cy5 filtreleri kullanılarak gerçekleştirilir.

 • PCR Master Mix 1 ile birinci tüpte; HEX kanalından Influenza B, Cy5 kanalından Mycoplasma pneumoniae, FAM kanalından Klebsiella pneumoniae saptanır.
 • PCR Master Mix 2 ile ikinci tüpte HEX kanalından Parainfluenza 2, Cy5 kanalından Parainfluenza 4, FAM kanalından Parainfluenza 1 saptanır.
 • PCR Master Mix 3 ile üçüncü tüpte HEX kanalından Metapneumovirus ve FAM kanalından Enterovirus saptanır.
 • PCR Master Mix 4 ile dördüncü tüpte FAM kanalından Influenza A, Texas Red kanalından Parainfluenza 3, HEX kanalından RSV A/B saptanır.
 • PCR Master Mix 5 ile beşinci tüpte FAM kanalından Bocavirus, HEX kanalından Rhinovirus, Texas Red kanalından Coronavirus 229E saptanır.
 • PCR Master Mix 6 ile altıncı tüpte FAM kanalından Pandemik H1N1 influenza A, HEX kanalından Mevsimsel H1N1 influenza A, Cy5 kanalından Salmonella enterica saptanır.
 • PCR Master Mix 7 ile yedinci tüpte FAM kanalından Adenovirus, HEX kanalından Moraxella catarrhalis, Cy5 kanalından Bordetella pertussis saptanır.
 • PCR Master Mix 8 ile sekizinci tüpte FAM kanalından Haemophilus influenza tip B, HEX kanalından Parechovirus saptanır.
 • PCR Master Mix 9 ile dokuzuncu tüpte HEX kanalından Staphylococcus aureus ve Texas Red kanalından Pneumocystis jiroveci saptanır.
 • PCR Master Mix 10 ile onuncu tüpte HEX kanalında Streptococcus pneumoniae, Texas Red kanalından Legionella pneumophila saptanır.
 • PCR Master Mix 11 ile onbirinci tüpte FAM kanalında Coronavirus OC43, Hex kanalından Coronavirus NL63 saptanır.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için internal (iç) kontrol barındırmaktadır. DNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, PCR Master Mix 1, 2, 3, 6, 7, 8 ve 11 için Texas RED filtresi kullanılarak, PCR Master Mix 4, 5, 9 ve 10 için CY5 filtresi kullanılarak görüntülenir.