Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v1

Bosphore® Respiratory Pathogens Panel Kit v1; 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir.

Bosphore® Respiratory Pathogens Panel Kit v1, insan biyolojik(solunum) örneklerindeki Influenza B, Mycoplasma pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Parainfluenza 2, Parainfluenza 4, Parainfluenza 1, Metapneumovirüs, Enterovirüs, Influenza A, Parainfluenza 3, RSV A/B, Bocavirus, Rhinovirus, Coronavirus 229E, Pandemic H1N1 influenza A, Mevsimsel H1N1 Influenza A ve Salmonella enterica genomik materyallerini (DNA veya RNA) saptar ve ayırteder. Floresans saptama FAM, HEX, Texas RED ve Cy5 filtreleri kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Influenza B, Mycoplasma pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Parainfluenza 2, Parainfluenza 4, Parainfluenza 1, Metapneumovirus, Enterovirus, Influenza A, Parainfluenza 3, RSV A/B, Bocavirus, Rhinovirus, Coronavirus 229E, Pandemic H1N1 influenza A, Seasonal H1N1 influenza A and Salmonella 

 

  • PCR Master Mix 1 ile birinci tüpte; HEX kanalından Influenza B, Cy5 kanalından Mycoplasma pneumoniae, FAM kanalından Klebsiella pneumoniae saptanır.
  • PCR Master Mix 2 ile ikinci tüpte HEX kanalından Parainfluenza 2, Cy5 kanalından Parainfluenza 4, FAM kanalından Parainfluenza 1 saptanır.
  • PCR Master Mix 3 ile üçüncü tüpte HEX kanalından Metapneumovirüs ve FAM kanalından Enterovirüs saptanır.
  • PCR Master Mix 4 ile dördüncü tüpte FAM kanalından Influenza A, Texas Red kanalından Parainfluenza 3, HEX kanalından RSV A/B saptanır.
  • PCR Master Mix 5 ile beşinci tüpte FAM kanalından Bocavirüs, HEX kanalından Rhinovirüs, Texas Red kanalından Coronavirüs 229E saptanır.
  • PCR Master Mix 6 ile altıncı tüpte FAM kanalından Pandemik H1N1 influenza A, HEX kanalından Mevsimsel H1N1 influenza A, Cy5 kanalından Salmonella enterica saptanır.
  • Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için internal (iç) kontrol barındırmaktadır. DNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, PCR Master Mix 1, 2, 3 ve 6 için Texas RED filtresi kullanılarak, PCR Master Mix 4 ve 5 için CY5 filtresi kullanılarak görüntülenir.