Bosphore SARS-CoV-2 / Solunum Patojenleri Panel Kiti v1

  • Anasayfa
  • Kitler
  • Bosphore SARS-CoV-2 / Solunum Patojenleri Panel Kiti v1

Bosphore SARS-CoV-2 / Solunum Patojenleri Panel Kiti v1 nazofarengeal, orofaringeal sürüntüler ve tükürük dahil insan solunum yolu örneklerinden SARS-CoV-2, RSV A&B, Influenza A&B, Enterovirus, Metapneumovirus, Adenovirus, Human Parainfluenza 1/2/3/4, Rhinovirus, Mycoplasma pneumoniae ve Legionella Pneumophila 'yı tespit eder ve tanımlar. 

 

FAM, HEX, Texas RED ve Cy5 filtreleri kullanılarak floresans okuma alınır.  SARS-CoV-2, virüsün iki bölgesi tarafından (orf1ab ve SARS-CoV-2'ye özgü N geni) tek reaksiyonda FAM filtresi üzerinden tespit edilir. RSV A&B HEX kanalı üzerinden, Influenza A&B Cy5 filtresi üzerinden,  Enterovirus FAM filtresi,  Metapneumovirus HEX filtresi üzerinden saptanır. Adenovirus Cy5 kanalı, Human parainfluenza Virus 1/2/3/4 FAM kanalı, Rhinovirus HEX kanalı, Legionella Pneumophila Texas Red kanalı, Mycoplasma pneumoniae ise Cy5 kanalı üzerinden tespit edilir. 

 

Kit, RNA ekstraksiyonu, PCR inhibisyonu ve aplikasyon hatalarını kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. İnsan genomunda bulunan insan endojen nükleik asit sekansının (RNase P) tespitine dayalı olan bu internal kontrol, ektraksiyon veya PCR aşamasından eklenebilmektedir. İnternal kontrol, Tüp 1 ve 2'de Texas Red kanalı tarafından tespit edilir. 

 

 

FAM

HEX

Cy5

Texas RED

Tüp 1

SARS-Cov 2

RSV A&B

Influenza A&B

Internal Control

Tüp 2

Enterovirus

Metapneumovirus

Adenovirus

Internal Control

Tüp 3

Human Parainfluenza 1/2/3/4

Rhinovirus

Mycoplasma pneumoniae

Legionella Pneumophila

 

 

 

 

 

 

 

İzolasyon kitlerindeki mevcut küresel sıkıntıyı çözmek ve olağandışı koşullar altında çalışılmasını sağlamak için, ayrı bir izolasyon gerektirmeyen, sadece 20 dakikadan az süren bir ön işlemle alternatif, hızlı bir izolasyon geliştirdik. Bu yöntem, kurumların ve sağlık çalışanlarının teşhis için ekstraksiyon ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olur. Direk İzolasyon Çözümleri, Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCoV) Saptama Kitleriyle birlikte kullanılacak şekilde optimize edilmiştir.