Bosphore RSV-Flu Panel Kiti

Bosphore® RSV-Flu Panel Kiti; 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir.


Bosphore® RSV-Flu Panel Kiti; biyopsi (doku) örnekleri, BAL, balgam, trakeal aspirat, nazofaringeal aspirat, boğaz sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü, Flocking swablar ve Liquid Amies, Universal Transport Medium, VCM, Sigma Transwab, Copan ESwab, Sigma VCM gibi insan biyolojik (solunum) örneklerindeki Influenza A, Influenza B ve RSV A/B'yi saptar. 

Floresans saptama, FAM, HEX, Texas RED ve Cy5 filtreleri kullanılarak gerçekleştirilir.
 

Influenza A genomu FAM filtresi, Influenza B genomu Cy5 filtresi, RSV A/B genomu HEX filtresi kullanılarak saptanır. 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için internal (iç) kontrol barındırmaktadır. İzolasyon sırasında PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, Texas Red filtresi kullanılarak görüntülenir.

 

FAM        

HEX        

Texas Red        

Cy5        

Influenza A        

RSV A/B        

IC        

Influenza B