Bosphore P.Jirovecii Saptama Kiti v1

Bosphore® Pneumocystis Jirovecii Detection Kit v1 insan biyolojik örneklerindeki Pneumocystis jirovecii DNA’sının varlığını saptar. Kitin analitik duyarlılığı 13 kopya/reaksiyon ‘dur. Pneumocystis jirovecii genomunun rnl (large subunit ribosomal RNA’yı kodlayan) geninin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama Texas RED filtresi kullanılarak gerçekleştirilir. 


Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (ic) kontrol barındırmaktadır. DNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, CY5 filtresi ile görüntülenir.