Bosphore Norovirus Saptama Kiti v1

Bosphore® Norovirus Detection Kit v1, sebze, meyve, et, süt ve deniz ürünleri gibi gıdalardan Real-Time PCR yöntemi ile Norovirüs G1 ve G2 genogruplarını tespit eder. Norovirüs genomuna ait spesifik bir bölgeyi çoğaltılır ve floresan saptama Norovirüs G1 için FAM, Norovirüs G2 için ise HEX filtresi kullanılarak gerçekleştirilir. Norovirüs G1 hassasiyet sınırı 13 kopya/reaksiyon, Norovirüs G2 hassasiyet sınırı 20 kopya/reaksiyondur.

 

Kit, izolasyon verimini kontrol etmek amacıyla bir process (işlem) kontrolü ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek amacıyla da bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. Process (işlem) kontrolüne ait amplifikasyon eğrisi Cy5 filtresi üzerinden, internal (iç) kontrolün amplifikasyon eğrisi ise Texas Red filtresi üzerinden görüntülenir.