Bosphore Mısır - Soya - Pamuk Tür Saptama Kiti v1

  • Anasayfa
  • Kitler
  • Bosphore Mısır - Soya - Pamuk Tür Saptama Kiti v1

Bosphore® Maize - Soy - Cotton Species Detection Kit v1, işlenmiş ve işlenmemiş gıda, yem, tohum numuneleri gibi farklı matrikslerden (ürün gruplarından) alınan örneklerde mısır bitkisine özgü alkol dehidrogenaz 1 (adh1), pamuk bitkisine özgü Sinapis Arabidopsis Homolog 7 (SAH7) ve soya bitkisine özgü lektin (Le1) genlerini sırasıyla FAM, HEX ve Texas RED filtrelerinden saptamaktadır.


Kit, PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. PCR reaksiyon karışımına eklenen internal kontrolün amplifikasyon verisi, CY5 filtresi ile görüntülenir.