JCV Kantifikasyon Kiti v1

Bosphore® JCV Kantifikasyon Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® JCV Kantifikasyon Kiti v1, insan serum veya plazma örneklerindeki tüm JC Virüsü DNA’sını saptar ve miktarını belirler. JCV genomu büyük T-antijeni geninin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. DNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.