JCV-BKV Saptama Kiti v2

Bosphore® JCV-BKV Saptama Kiti v2, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® JCV-BKV Saptama Kiti v2, insan serum veya plazma örneklerindeki JC-BK Virüslerinin DNA’sını saptar. Çoğaltılan JCV gen bölgesi FAM filtresi ile, BKV gen bölgesi ise HEX filtresi ile saptanır. 


Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. PCR reaksiyon karışımına eklenen internal kontrolün amplifikasyon verisi, Cy5 filtresi ile görüntülenebilir. Internal kontrol ektraksiyon veya PCR aşamasından eklenebilmektedir.