JCV - BKV Saptama Kiti v1

Bosphore® JCV-BKV Saptama Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® JCV-BKV Saptama Kiti v1, insan serum veya plazma örneklerindeki JC-BK Virüslerinin DNA’sını saptar. Vp2 geninin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. PCR reaksiyon karışımına eklenen internal kontrolün amplifikasyon verisi, Cy5/HEX/JOE filtreleri ile görüntülenebilir.