Bosphore HLA B27 Saptama Kiti v2

Bosphore® HLAB27 Saptama Kiti v2, insan kan örneklerindeki HLAB27 alelinin varlığını saptar. HLAB27 aleli FAM filtresi kullanılarak tespit edilir. HLAB27 alelinin bulunmaması durumunda PCR reaksiyonunun sorunsuz çalıştığını göstermek amacıyla kit insan genomundaki bir house keeping gen olan GAPDH genini tespit eden prob ve primerler içerir ve internal kontrol olarak GAPDH geni kullanılır. Internal kontrolün tespiti ise Cy5 filtresi üzerinden saptanır.

 

Tam kan örnekleri kitin içeriğinde bulunan EX-Tract DNA solüsyonu ile inkübe edilerek PCR’a hazır hale getirilir. Harici bir DNA izolasyonu uygulamasına gerek yoktur.