Bosphore HIV-1 İlaç Direnci Mutasyon Dizileme Kiti v1

  • Anasayfa
  • Kitler
  • Bosphore HIV-1 İlaç Direnci Mutasyon Dizileme Kiti v1

Bosphore® HIV-1 İlaç Direnci Mutasyon Dizileme Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir(cihazıdır).  Bosphore® HIV-1 İlaç Direnci Mutasyon Dizileme Kiti v1, insan serum ve plazma örneklerinde tüm Human Immunodeficiency (İnsan İmmün-yetmezlik) Virüsü -1 RNA’larının RT, proteaz ve integraz bölgelerindeki ilaç direnci mutasyonlarını analiz eder.

 

Bosphore® HIV-1 İlaç Direnci Mutasyon Dizileme Kiti v1, aşağıda belirtilen ilaçlar için ilaç direnci mutasyonları analizini içermektedir. Proteaz bölgesi için; atazanavir/r, darunavir/r, fosamprenavir/r, indinavir/r, lopinavir/r, nelfinavir, saquinavir/r, tipranavir/r. RT bölgesi için;  lamivudine, abacavir, zidovudine, stavudine, didanosine, emtricitabine, tenofovir, efavirenz, etravirine, nevirapine, rilpivirine. İntegraz bölgesi için; raltegravir, andelvite, gravir.

 

1000 IU/ml ve üzerinde viral yüke sahip HIV örneklerinin dizilenmesi önerilmektedir.

 

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR

 

İNSAN BAĞIŞIKLIK YETMEZLİK BİRÜSÜ (HIV)

 

 

PCR ÜRÜNÜ SAFLAŞTIRMA SPİN KİTİ

 

 

REAL-TIME PCR CİHAZLARI