HCV İlaç Direnci Mutasyon Dizileme Kiti v1

Bosphore® HCV İlaç Direnci Mutasyon Dizileme Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. 

 

Bosphore® HCV İlaç Direnci Mutasyon Dizileme Kiti v1, insan serum ve plazma örneklerindeki 1a ve 1b HCV genotiplerine ait RNA’larının NS3 bölgesindeki ilaç direnci mutasyonlarını analiz eder. Bosphore® HCV İlaç Direnci Mutasyon Dizileme Kiti v1, aşağıda belirtilen ilaçlar için ilaç direnci mutasyonları analizini içermektedir: Boceprevir, telaprevir, simetrevir, faldaprevir.

 

3000 IU/ml ve üzerinde viral yüke sahip HCV 1a ve 1b örneklerinin dizilenmesi önerilmektedir.