Bosphore HAV (Hepatit A) Saptama Kiti v1

Bosphore® Hepatitis A Detection Kit v1, sebze, meyve, et, süt ve deniz ürünleri gibi gıdalardan Real-Time PCR yöntemi ile Hepatit A DNA’sını tespit eder. Hepatit A genomuna ait spesifik bir bölgeyi çoğaltılır ve floresan saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir. Kitin hassasiyet sınırı 21 kopya/reaksiyondur.

 

Kit, izolasyon verimini kontrol etmek amacıyla bir process (işlem) kontrolü ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek amacıyla da bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. Process (işlem) kontrolüne ait amplifikasyon eğrisi Cy5 filtresi üzerinden, internal (iç) kontrolün amplifikasyon eğrisi ise Texas Red filtresi üzerinden görüntülenir.