GDO Saptama Kiti FMV v1

Bosphore® GMO Detection Kit FMV v1, işlenmiş ve işlenmemiş gıda, yem, tohum numuneleri gibi farklı matrikslerden  alınan örneklerde Figwort Mozaik Virusunun FMV Promotör bölgesini (FMV) saptamaktadır. Kit, PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol de barındırmaktadır. Figwort Mozaik Virusunun FMV Promotörü Texas Red filtresi ve internal kontrol DNA’sı Cy5 filtresi kullanılarak tespit edilir.