GDO MON87701 Kantifikasyon Kiti v1

Bosphore® GMO MON87701 Kantifikasyon Kiti v1, örneklerde bulunan MON87701 DNA’sının total soya DNA’sı miktarına oranını relatif olarak kantite eder. Kit, biri MON87701 event’ine diğeri ise soya referans geni lektine spesifik olmak üzere iki ayrı reaksiyon içermektedir.

 

Kit içeriğinde bulunan kalibratör DNA ve dilüsyon tamponu kullanılarak event spesifik ve takson spesifik standart eğrileri oluşturulur. Her iki reaksiyonda floresans saptama FAM filtresi ile gerçekleştirilir.