GDO MIR604 Kantifikasyon Kiti v1

Bosphore® GMO MIR604 Kantifikasyon Kiti v1 (Event kodu: SYN-IR6Ø4-5), örneklerde bulunan MIR604 DNA miktarının total mısır DNA’sı miktarına oranını relatif olarak kantite eder. Kit, biri MIR604 event’ine diğeri ise mısır referans geni Adh1’e spesifik olmak üzere iki ayrı reaksiyon içermektedir.

 

Kit, Ct standart eğrisi oluşturmak için kalibratör DNA ve dilüsyon DNA’sı barındırmaktadır. Her iki reaksiyonda da floresans saptama FAM filtresi ile gerçekleştirilir.