GDO GHB614 Kantifikasyon Kiti v1

Bosphore® GMO GHB 614 Kantifikasyon Kiti v1, örneklerde bulunan GHB 614 DNA’sının total pamuk DNA’sı miktarına oranını relatif olarak kantite eder. Kit, biri GHB 614 event’ine diğeri ise pamuk referans alkol dehidrojenaz C (adhC) genine spesifik olmak üzere iki ayrı reaksiyon içermektedir.

 

Kit içeriğinde bulunan kalibratör DNA ve dilüsyon tamponu kullanılarak event spesifik ve takson spesifik standart eğrileri oluşturulur. Her iki reaksiyonda floresans saptama FAM filtresi ile gerçekleştirilir.