GDO DP305423-1 Kantifikasyon Kiti v1

Bosphore® GMO DP305423-1 Kantifikasyon Kiti v1, örneklerde bulunan DP305423-1 DNA’sının total soya DNA’sı miktarına oranını relatif olarak kantite eder. Kit, biri DP305423-1 event’ine diğeri ise soya referans geni lektine spesifik olmak üzere iki ayrı reaksiyon içermektedir.

 

Kit içeriğinde bulunan kalibratör DNA ve dilüsyon tamponu kullanılarak event spesifik ve takson spesifik standart eğrileri oluşturulur. Her iki reaksiyonda floresans saptama FAM filtresi ile gerçekleştirilir.