GDO DAS59122 Kantifikasyon Kiti v1

Bosphore® GMO DAS59122 Kantifikasyon Kiti v1, örneklerde bulunan DAS59122 DNA’sının total mısır DNA’sı miktarına oranını relatif olarak kantite eder. Kit, biri TC1507 event’ine diğeri ise mısır referans geni hmgA (yüksek mobilite grup A) genine spesifik olmak üzere iki ayrı reaksiyon içermektedir.

 

Kit içeriğinde bulunan kalibratör DNA ve dilüsyon tamponu kullanılarak event spesifik ve takson spesifik standart eğrileri oluşturulur. Her iki reaksiyonda floresans saptama FAM filtresi ile gerçekleştirilir.