GDO 3006-210-23 Kantifikasyon Kiti v1

Bosphore® GMO 3006-210-23 Kantifikasyon Kiti v1, örneklerde bulunan 3006-210-23 DNA’sının total pamuk DNA’sı miktarına oranını relatif olarak kantite eder. Kit, biri 3006-210-23 event’ine diğeri ise pamuk referans Sinapis Arabidopsis Homolog 7 (SAH7) genine spesifik olmak üzere iki ayrı reaksiyon içermektedir.

 

Kit içeriğinde bulunan kalibratör DNA ve dilüsyon tamponu kullanılarak event spesifik ve takson spesifik standart eğrileri oluşturulur. Her iki reaksiyonda floresans saptama FAM filtresi ile gerçekleştirilir.