GDO 281-24-236 Kantifikasyon Kiti v1

Bosphore® GMO 281-24-236 Kantifikasyon Kiti v1, örneklerde bulunan 281-24-236 DNA’sının total pamuk DNA’sı miktarına oranını relatif olarak kantite eder. Kit, biri 281-24-236 event’ine diğeri ise pamuk referans Sinapis Arabidopsis Homolog 7 (SAH7) genine spesifik olmak üzere iki ayrı reaksiyon içermektedir.

 

Kit içeriğinde bulunan kalibratör DNA ve dilüsyon tamponu kullanılarak event spesifik ve takson spesifik standart eğrileri oluşturulur. Her iki reaksiyonda floresans saptama FAM filtresi ile gerçekleştirilir.