Bosphore FMF Mutasyon Analiz Kiti v3

Bosphore® FMF Mutasyon Analiz Kiti v3, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® FMF Mutasyon Analiz Kiti, insan kan örneklerinden, MEFV geninin 10. Ekzonunda meydana gelen M694I, M694V, M680I/GA, M680I/GC,V726A, R761H,A744S, K695R,I692del, K695M, M694L ve 2. ekzonunda E148Q mutasyonlarını saptar. Wild type alelleri çoğaltılır ve HEX filtresi kullanılarak floresans sinyal tespiti yapılır. Mutant aleller ise çoğaltılarak floresans sinyal tespiti FAM filtresi üzerinden yapılır.

 

Birinci kuyucukta M694I mutasyonu, ikinci kuyucukta M694V mutasyonu, üçüncü kuyucukta Guanin-Adenin değisimi sonucu M680I mutasyonu, dördüncü kuyucukta Guanin-Sitozin değisimi sonucu M680I mutasyonu, besinci kuyucukta V726A mutasyonu, altıncı kuyucukta R761H mutasyonu, yedinci kuyucukta E148Q, sekizinci kuyucukta A744S mutasyonu, dokuzuncu kuyucukta K695R mutasyonu, onuncu kuyucukta P369S mutasyonu, onbirinci kuyucukta F479L mutasyonu, onikinci kuyucukta R202Q mutasyonu, onüçüncü kuyucukta I692del delesyonu, ondördüncü kuyucukta K695M mutasyonu, onbeşinci kuyucukta ise M694L mutasyonu saptanır.